Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Cele projektu

Cele Projektu to aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie idei pieczy zastępczej oraz wsparcie dla  ludzi, którzy zmagają się z problemami społecznymi z terenu powiatu wrzesińskiego.

Bezpośrednimi uczestnikami  projektu jest łącznie 65 osób:

  • I grupa – bezrobotne kobiety i mężczyźni  o niskich  kwalifikacjach zawodowych zam.  głównie tereny wiejskie, klienci OPS;
  • II grupa - rodziny  zastępcze  i ich otoczenie;
  • III grupa - osoby borykające się z problemami społecznymi (wykluczenie  społecznie, przemoc w rodzinie);
  • IV grupa - osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie;
  • V grupa – osoby, które ukończyły kurs opiekuna osób starszych w poprzednich edycjach projektu.