Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Bądźmy aktywni 2013

Podsumowanie projektu "Bądźmy aktywni"

wtorek, 10 grudnia 2013 12:19

Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” został podsumowany….

ecznymi, osoby niepełnosprawne, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, osoby skierowane na staż w ramach reintegracji zawodowej. Łącznie projektem objęto bezpośrednio 100 osób, choć w różnych formach zajęć uczestniczyły także osoby współtowarzyszące – członkowie rodzin. Projekt umożliwił beneficjentom uczestnictwo w zajęciach grupowych, indywidualnych ze specjalistami, kursach zawodowych oraz w wyjazdowych warsztatach psychologiczno – pedagogicznych, podnoszące umiejętności wychowawcze, usamodzielniające dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz wyjazdy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ważnym wydarzeniem były zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni konferencje dotyczące ekonomii społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tegoroczna edycja była wyjątkowa ze względu na różnorodność działań oraz pod względem ilości osób objętych wsparciem. Spotkanie wzbogaciły prezentacje – występy m.in Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz wystawa prac wykonanych na warsztatach realizowanych w projekcie.

img 0011

img 0035

img 0053

img 0055

img 0081

img 0134img 0096img 0097

 

Realizacja projektu

środa, 20 listopada 2013 13:40

IV grupa docelowa to sześcioro wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz ukończyli kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

W dniach od 11.10-14.10.2013 r. sześcioro wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie uczestniczyło w warsztatach usamodzielniających w Hotelu Kortowo w Poznaniu oraz w dniach 08.11-11.11.2013 r. w Hotelu NOWA-SKI w Karpaczu. Młodzież uczestniczyła w warsztatach  kulinarnych,  treningu  z zakresu zagospodarowania i planowania czasu wolnego, warsztatach  związanych z podstawowymi usługami bankowymi, warsztatach porządkowych, majsterkowania i gospodarowania własnym budżetem. Uczestnicy projektu  mają możliwość udziału w prelekcjach  dotyczące pierwszej pomocy, zagrożeniach w sieci i bezpiecznego korzystanie z komputera.

   

Realizacja projektu

środa, 20 listopada 2013 12:11

W ramach reintegracji zawodowej 16 kobiet zostało skierowanych na 5- miesięczny staż. Osiem kobiet ukończyło kurs opiekuna osób zależnych i rozpoczęło pracę przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w swoich gminach.

kurs 009

kurs 018

   

Realizacja projektu "Bądźmy aktywni"

środa, 20 listopada 2013 00:00

Dla osób z I grupy docelowej był to intensywny okres szkoleniowy. Odbyły się spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kursy zawodowe m.in. obsługa kasy fiskalnej, wizaż i stylizacja paznokci, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, obsługa komputera i Internetu, Prace administracyjno – biurowe, opiekun osób zależnych.
Od 20 do 22 września 2013 roku dla tej grupy osób zorganizowane zostały warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy w Puszczykowie. W ramach działań środowiskowych uczestnicy projektu zwiedzali Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

   

Konferencja poświęcona ekonomii społecznej

piątek, 08 listopada 2013 00:00

7 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyła się konferencja poświęcona ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy. Marcin Sadowski i Maciej Małach z Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA" wyjaśnili dlaczego warto wspierać rozwój ekonomii społecznej i jakie znaczeni ma partnerstwo w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wdrażanie planu działania na rzecz ekonomii społecznej w Wielkopolsce oraz perspektywę na lata 2014-2020 przedstawiła Aldona Lewandowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Ekonomia społeczna jest skutecznym narzędziem aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dobre praktyki zaprezentowali: Zofia Ziemba – prezes Spółdzielni socjalnej „Kreatywni" z Bydgoszczy oraz Przemysław Piechocki – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych .

img 0042

img 0032

img 0094

   

Realizacja projektu

wtorek, 05 listopada 2013 00:00

Matki z dziećmi z III grupy docelowej uczestniczyły w wyjazdowych warsztatach psychologiczno – pedagogicznych w Puszczykowie. W tym roku zorganizowane zostały dwie edycje warsztatów: 5 i 3 – dniowe. Trwają również cykliczne spotkania z psychologiem i terapeutą systemowym. W ramach działań środowiskowych zorganizowano dla tej grupy osób warsztaty o charakterze integracyjno – kulturalnym m.in. wycieczka do Torunia, zwiedzanie Planetarium.

   

Realizacja projektu

środa, 09 października 2013 00:00

Osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa i Rudy Komorskiej  oraz Środowiskowych Domów Samopomocy  z Gozdowa i Pietrzykowa  mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych warsztatach, spotkaniach i prelekcjach między innymi:
1. Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym
2. Warsztaty:
- hafciarsko-dziewiarskie
- fotograficzno-poligraficzne
- małej gastronomi
- krawieckie
- pracy w glinie
- introligatorskie
- poligraficzne
- florystyczne

3. Prelekcje nt.:
- Higiena zdrowia i żywienia,
- Prawa osób niepełnosprawnych,
- Ulgi, uprawnienia i przywileje osób niepełnosprawnych,
- Zagrożenia w sieci, Internet i bezpieczne korzystanie z komputera,
- Spotkanie z osobą niepełnosprawną, aktywną zawodowo,
- Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne,
- Prawa konsumenckie,
Zajęcia odbywają się od kwietnia do września

Uczestnicy brali udział również w siedmiodniowych wyjazdach rehabilitacyjnych do sanatorium w Lądku Zdrój oraz  Kudowie Zdrój wraz z opiekunami.

dsc03561

dsc03696

dsc04123

dsc04150

dsc 0001

dsc 0008

img 9241

   

"Ulica Tolerancyjna"

poniedziałek, 23 września 2013 00:00

19 września w Nekli osoby niepełnosprawne – uczestnicy projektu oraz placówki dla osób niepełnosprawnych z Powiatu wrzesińskiego promowały swoją twórczość w imprezie zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni pod hasłem „Ulica Tolerancyjna”. Impreza miała na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Rozpoczęła się „Pochodem godności” wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniu. Ze względu na deszczową pogodę dalsza część imprezy odbyła się w sali sportowej gdzie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy prezentowali wyroby wykonane podczas warsztatów realizowanych w ramach projektu. Oprócz tego były występy muzyczne, liczne konkurencje sportowe oraz konkurs plastyczny. „Ulica Tolerancyjna” pozwoliła na zwiększenie świadomości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

img 0057

img 0062

img 0070

img 0085

img 0169

img 0250

   

Realizacja projektu

środa, 28 sierpnia 2013 00:00

Rodziny zastępcze od 5 do 7 lipca   uczestniczyły w Treningu Skutecznego Rodzica w oparciu o metodę Thomasa Gordona,  prowadzonym przez Panią Violettę Kruczkowską -  certyfikowanego trenera Treningu Skutecznego Rodzica i Nauczyciela.
img 0104

img 0105


W sierpniu rodziny uczestniczące w projekcie brały udział w wyjazdowych warsztatach usprawniających umiejętności wychowawcze dla rodzin zastępczych zorganizowanych w Karpaczu.

   

Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" 2013

środa, 08 maja 2013 10:29

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego  Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Łączny koszt projektu w 2013 roku to kwota 1 543 546,76 zł, z czego 1 381 474,35 zł to kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota 162 072,41 zł stanowi wymagany wkład własny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia, Kołaczkowa i Pyzdr.

 Celem projektu jest aktywizacja edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego.

 Projektem objęte są następujące grupy:

 I  - kobiety i mężczyźni o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie,

 II  -  rodziny zastępcze i ich otoczenie,

 III -  osoby borykające się z problemami społecznymi i ich otoczenie,

IV -  wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych,

 V  – osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrześni, Czeszewa i Rudy Komorskiej  oraz Środowiskowych Domów Samopomocy  z Gozdowa i Pietrzykowa,

VI – osoby bezrobotne, skierowane przez Spółdzielnię Socjalną na staż w ramach reintegracji zawodowej.

W tym roku oprócz kontynuacji  sprawdzonych działań z 2012 roku dodatkowo przewidziano m.in.:

• 3-dniowe wyjazdowe warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz kurs pierwszej pomocy z certyfikatem.

• szkolenia dla rodzin zastępczych m.in. Trening skutecznego rodzica, szkolenie dotyczące przestrzegania praw dziecka

• zorganizowana zostanie Konferencja informacyjna poświęcona profilaktyce przemocy m.in. dla pracowników oświaty, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, samorządu oraz konferencja dot. ekonomii społecznej. W konferencji wezmą udział prelegenci – specjaliści zajmujący się tą problematyką.

• osoby niepełnosprawne uczestnicy projektu wezmą udział m.in. w warsztatach pracy w glinie, hafciarsko – dziewiarskich, fotograficzno – poligraficznych, małej gastronomii i cateringu, introligatorskich, krawieckich, florystycznych.