Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Warsztaty szkoleniowe w ramach realizacji projektu "Bądźmy aktywni"

     W ramach realizowanego projektu „Bądźmy aktywni” zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty psychologiczno – pedagogiczne dla rodzin borykających się z problemami społecznymi oraz warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze dla rodzin zastępczych. Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne zorganizowane były w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie .W warsztatach prowadzonych przez terapeutę systemowego rodzin oraz psychologa uczestniczyło 11 kobiet . Zajęcia miały na celu zdobycie i podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i konfliktowych, pozytywne wzmocnienie oraz zwiększenie poczucia własnej wartości. Dzieci w tym czasie przebywały pod opieką pedagogów, uczestnicząc  w zajęciach sportowych, plastycznych i rekreacyjnych. Z kolei 10 rodzin zastępczych z dziećmi z terenu powiatu wrzesińskiego uczestniczyło w  warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze w Dymaczewie Nowym. Warsztaty odbyły się w 2 cyklach szkoleniowych. Celem było m.in. poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym wypełnianiem roli rodzica zastępczego, integrację rodzin zastępczych, wymianę doświadczeń i informacji na temat sposobów wychowania oraz radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. W trakcie zajęć szkoleniowych dla rodziców prowadzonych przez trenerów rodzin, dzieci uczestniczyły w zaplanowanych przez pedagogów zajęciach opiekuńczo – wychowawczo – socjoterapeutycznych.

Uczestnicy warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze dla rodzin zastępczych

 alt