Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Spotkania I grupy docelowej

20.04.2012 r. I grupa docelowa czyli osoby o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych rozpoczęła swoje zajęcia z psychologiem i indywidualne z doradcą zawodowym, którego działania zmierzają do określenia profilu zawodowego uczestników.

Spotkania z psychologiem dla I gr. docelowej