Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Warsztaty szkoleniowe w ramach realizacji projektu "Bądźmy aktywni"

poniedziałek, 15 października 2012 12:49

     W ramach realizowanego projektu „Bądźmy aktywni” zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty psychologiczno – pedagogiczne dla rodzin borykających się z problemami społecznymi oraz warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze dla rodzin zastępczych. Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne zorganizowane były w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie .W warsztatach prowadzonych przez terapeutę systemowego rodzin oraz psychologa uczestniczyło 11 kobiet . Zajęcia miały na celu zdobycie i podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i konfliktowych, pozytywne wzmocnienie oraz zwiększenie poczucia własnej wartości. Dzieci w tym czasie przebywały pod opieką pedagogów, uczestnicząc  w zajęciach sportowych, plastycznych i rekreacyjnych. Z kolei 10 rodzin zastępczych z dziećmi z terenu powiatu wrzesińskiego uczestniczyło w  warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze w Dymaczewie Nowym. Warsztaty odbyły się w 2 cyklach szkoleniowych. Celem było m.in. poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym wypełnianiem roli rodzica zastępczego, integrację rodzin zastępczych, wymianę doświadczeń i informacji na temat sposobów wychowania oraz radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. W trakcie zajęć szkoleniowych dla rodziców prowadzonych przez trenerów rodzin, dzieci uczestniczyły w zaplanowanych przez pedagogów zajęciach opiekuńczo – wychowawczo – socjoterapeutycznych.

Uczestnicy warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze dla rodzin zastępczych

 alt

 

Realizacja projektu Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni"

środa, 19 września 2012 12:22

W chwili obecnej trwają kursy: spawania i opiekuna osób zależnych. Uczestnicy projektu "Bądźmy aktywni" ukończyli już kurs obsługi komputera, na którym  poznali i poszerzyli swoje umiejętności z zakresu korzystania z Internetu. Zakończył się również kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych, florystyki, wózka widłowego.

Osoby niepełnosprawne, które również są uczestnikami projeku ukończyły kurs grafiki komputerowej , który umożliwi im  szybkie i samodzielne analizowanie sytuacji na rynku pracy.

Kursy zawodowe pozwolą na zwiększenie szansy na zdobycie i podniesienie swoich kwalifikacji. Pod koniec września rozpocznie się kurs małej gastronomii. Dużym zainteresowaniem cieszy się kurs prawa jazdy kat. „B”.

Ponadto beneficjenci projektu w Klubie Integracji Społecznej funkcjonującym w PCPR uczestniczyli w zajęciach dotyczących m. in. ochrony praw konsumentów, profilaktyki przemocy w rodzinie oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach „sztuka wizażu” uczestnicy poznali techniki kreowania własnego wizerunku, nauczyli się dobierać kolory do makijażu i ubrania.

   

Kurs dla VI grupy docelowej

czwartek, 31 maja 2012 11:53

08.05.2012 rozpoczął się kurs „Opieka nad osobą zależną”, dla VI gr. docelowej. Ponadto od maja do lipca osoby z tej grupy będą miały spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, aby przygotować się do reintegracji zawodowej, którą rozpoczną od sierpnia 2012 r.

   

Spotkania I grupy docelowej

czwartek, 31 maja 2012 11:51

20.04.2012 r. I grupa docelowa czyli osoby o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych rozpoczęła swoje zajęcia z psychologiem i indywidualne z doradcą zawodowym, którego działania zmierzają do określenia profilu zawodowego uczestników.

Spotkania z psychologiem dla I gr. docelowej

   

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych

czwartek, 31 maja 2012 11:50

17.04.2012 swoje zajęcia rozpoczęły osoby niepełnosprawne z grupy V a i b. Dwa razy w tygodniu spotykają się na zajęciach w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

   

Spotkania w KIS

czwartek, 31 maja 2012 11:47

03.04.2012 rozpoczęły się zajęcia dla III grupy docelowej w Klubie Integracji Społecznej znajdującym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdy wtorek w godzinach 15.30 – 18.30. W czasie kiedy Panie maja zajęcia z terapeutą systemowym i psychologiem, dzieci znajdują się pod opieką pedagogów uczestnicząc w zajęciach relaksacyjno – terapeutycznych.